BEL / MAIL ME TERUG

Naam: Achternaam: Telefoonnummer: E-mail adres: Opmerking / Vraag over fitness product of fitness studio:

Disclaimer en auteursrecht

Aansprakelijkheid
Deze website van Bflex Health waaronder de homepage en onderliggende pagina's - is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt.

Bflex Health en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.

Behaalde resultaten

Specifieke resultaten kunnen niet worden gegarandeerd. Resultaten kunnen altijd variëren. Het concept is dusdanig ontwikkeld dat iedereen zijn doelstellingen kan halen indien het programma goed gevolgd wordt. Indien de coach merkt dat de klant er alles aan doet en toch nog niet alle doelstellingen zijn behaald, dan gaan we na de afgesproken periode kosteloos met de klant door tot de doelstellingen zijn behaald.


Toepasselijk recht
Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht, de rechtbank in Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

Op alle diensten en/of (andere) werkzaamheden zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van Bflex Health, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn op deze website te vinden.

Ieder in deze website vervat aanbod en iedere door, uit of via de website met Bflex Health voortvloeiende verbintenis wordt beheerst door deze algemene voorwaarden van Bflex Health.
Bflex Health heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer en het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze - op de website - zijn gepubliceerd.

Auteursrecht
De inhoud van deze website, zoals teksten, buttons, logo's, grafische elementen en software is eigendom van Bflex Health v.o.f. en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De samenstelling, de inhoud en de structuur van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze inhoud mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bflex Health v.o.f.