BEL / MAIL ME TERUG

Naam: Achternaam: Telefoonnummer: E-mail adres: Opmerking / Vraag over fitness product of fitness studio:

Bflex Health Klachtenafhandeling

Heeft u een klacht over Bflex Health?  

Laat het ons weten, we lossen het graag samen met u op!  

Klachtenprocedure:

U kunt uw klacht mailen naar info@bflex-health.nl met als onderwerp "klacht". Klachten worden direct in behandeling genomen.
Bij een klacht kunt u ook overgaan tot de mogelijkheid van bemiddeling door de Stichting Webshop Keurmerk. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop van de SGC (www.sgc.nl) . Bflex Health is verplicht mee te werken aan de beslechting van geschillen door de Geschillencommissie Webshop en nakoming van het daaruit voortvloeiend advies. Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Bflex Health onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of aan de bevoegde rechter in Tilburg. Dit naar de keuze van de consument.